sepotech

"s námi uhasíte cokoliv"


Soukenická 5, 301 00 Plzeň
tel: 377 235 631
gsm: 737 114 633
e-mail: sepotech@seznam.cz


prodej

 • prodej hasicích přístrojů dle ČSN EN3 a požárních hadic,
  proudnic a dalších technických prostředků požární ochrany
 • prodej hydrantových systémů s tvarově stálou hadicí dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671
 • prodej požárních klapek vzduchotechniky
 • automatické hasicí systémy počítačových serverů, automobilů, telefonních ústředen, atd.
 • SHZ, stabilní hasicí zařízení CO2
 • prodej požárních uzávěrů, protipožární nátěry a nástřiky
 • prodej lahví pro technické plyny - oxid uhličitý (CO2), kyslík ,acetylén, argon a ostatní
 • plnění lahví plynem CO2/potravinářským. Dovoz zajistíme
 • výstroj a výzbroj pro Hasičské záhranné sbory a ostatní záchranáře, bezpečnostní tabulky
 • bezpečnostní set hasící přístroj P1B + autolékárnička (obsah plně odpovídá vyhl. MDČR č. 283/2009 sb.)
 • generátorové soustrojí - elektrocentrály